Clarion Hotel Post, interiör: Design med inspiration från Postverkets gyllene era och det nutida gatumodet

Interiören i det nya Clarion Hotel Post i Göteborg kännetecknas, precis som den exteriöra gestaltningen, av ett igenkännande uttryck i allt som är tillagt till den befintliga byggnaden. Det ursprungliga posthuset och dess verksamhet har inspirerat såväl materialval som utformningen av mönster i tyger och mattor.

– Vi har arbetat mycket med befintliga material som granit, koppar och mässing fast på ett modernt sätt för att verkligen visa vad vi har adderat och vad vi har bevarat. Då blir det tydligt hur byggnaden har utvecklats och fått ett nytt liv, säger Helena Axelsson på arkitektbyrån Semrén & Månsson som ansvarat för inredningsdesignen i hotellet.

I den ursprungliga delen av hotellet har den övergripande ambitionen varit att bevara och renodla det ursprungliga uttrycket och återskapa detaljer som balusterräcken, listverk, paneler, takverk, fönsterbänkar och spanjoletter.

Innanför huvudentrén, under den bevarade posthallen, har byggnaden öppnats upp och ett centralt mittrum med lobby och lounge har skapats. Genom att öppna upp bjälklaget skapas rymd och visuell kontakt med de övre våningsplanen och en möjlighet för dagsljuset att komma in genom befintliga lanterniner, eller takljuskupoler. Till det har adderats moderna och funktionella element som exempelvis hisstorn och hissbryggor med ett mer modernt formspråk.

– Mittrummets båda kortsidor utgörs av två boxar som tydligt ska uppfattas som tillförda element i den interiöra gestaltningen. I ena änden av rummet är det en vit slät box som ska användas för ljus- och bildprojektion. Motsatt vägg utgörs av en box av mässing som är perforerad med ett frimärksmönster. Ett mönster som även går igen i mattor och textilier på andra platser i hotellet. Andra mattor har fått mönster med inspiration från de vackra elementskydden i den bevarade centralposthallen, eller mönster som liknar posthallens magnifika kalkstensgolv, berättar Helena Axelsson.

Delar av det centrala mittrummet kan även skärmas av med draperier för att skapa olika rumsbildningar med olika funktioner och olika stämningar.

– Vi har medvetet arbetat mycket med textilier i hela hotellet. Inte bara för det visuella uttrycket utan även för att komma tillrätta med akustiken i en byggnad där vi bevarat såväl stengolv som betongtak. Textiliernas färger varierar i olika delar av hotellet. I den ursprungliga posthusbyggnaden använder vi jordnära färger, medan vi har en klarare och krispigare färgskala i den nybyggda huskroppen.

De olika barerna i hotellet har hämtat inspiration från den framgångsrika modeindustrin i Göteborg och har fått böljande fronter som ska föra tankarna till vackra draperade klädesplagg.

– Inspirationen från klädbranschen går även igen i valet av tyger och textilier, som exempelvis en kritstrecksrandig sängkappa i fint ylletyg som lika gärna skulle kunna användas för att tillverka ett uttrycksfullt klädesplagg, berättar Helena Axelsson.

För mer information och bilder för fri publicering:

Helena Axelsson, inredningsarkitekt. Tel: 031-743 02 32. E-post: helena.axelsson@semren-mansson.se

SEMREN & MÅNSSON är ett arkitektkontor med över 40 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign. Ett 70-tal medarbetare i Stockholm och Göteborg har den samlade kunskap och förmåga som krävs för att realisera nyskapande idéer i konkreta och genomförbara byggnadsprojekt. Med den fasta övertygelsen att god arkitektur är lönsam samt att moderna hus är tidståliga, miljösmarta och ger betraktaren en sinnlig upplevelse, deltar vi i utvecklingen av modern samtidsarkitektur i Sverige och andra delar av världen.

Taggar:

Dokument & länkar