Semrén & Månsson öppnar nytt kontor i Sankt Petersburg i Ryssland

Arkitektbyrån Semrén & Månsson fortsätter att expandera. Idag öppnas ett nytt kontor i Ryssland med fem nya medarbetare. – Vi har verkat i Ryssland av och till de senaste 15 åren. Nu har vi så många konkreta projekt att det är läge att etablera oss mer permanent på den ryska marknaden, säger Magnus Månsson, ägare och koncernchef i Semrén & Månsson.

Det nya arkitektkontoret i Sankt Petersburg är Semrén & Månssons andra internationella etablering. Förra året startade företaget även verksamhet i Polen.

– Vi kommer till en början att vara fem medarbetare på det ryska kontoret – en vd, en byggnadsingenjör och tre arkitekter. Dessutom kommer flera av uppdragen att stödjas av den samlade kompetens vi har bland våra svenska medarbetare inom olika specialområden.

När Semrén & Månsson nu startar verksamheten i Ryssland finns det redan en lång rad projekt att arbeta med, framförallt i Sankt Petersburg och i dess närområden.

– Det handlar om allt från flerbostadsprojekt till kontorsbyggnader och stadsplanering. Dessutom har vi fått uppdraget att utforma ett nytt bostadsområde med villor och radhus samt ansvara för ombyggnaden av ett helt kvarter i centrala Sankt Petersburg som bland annat inrymmer ett kulturhus.

Just nu är efterfrågan på den ryska marknaden stor på västerländsk arkitektur och kunnande inom energi och ekologi.

– Vi är attraktiva främst på grund av vår design, både vad gäller gestaltning och smarta, attraktiva bostadslösningar. Dessutom är vi i framkant när det gäller ekologiskt och energismart byggande. Det är något som verkligen efterfrågas i Ryssland där energiförbrukningen idag är sex gånger högre än genomsnittet i EU, säger Magnus Månsson.

Ett effektivt och rationellt arbetssätt bidrar också till det goda rykte som omgärdar svenska arkitekter på den ryska marknaden.

– Man blir lätt hemmablind och glömmer bort vilket fantastiskt och väl fungerande system vi har i konsultledet inom byggnation i Sverige, med strukturerade arbetsprocesser och ordning och reda i projekten. Det skapar leveranssäkerhet och en förbättrad ekonomi för beställarna. För mig är det en del i vad god arkitektur handlar om: att tillföra värden och minska kostnader – samhälleliga, mänskliga och ekonomiska.

För mer information och bilder för fri publicering:

Magnus Månsson, koncernchef Semrén & Månsson. Tel: 031-743 02 00. E-post: magnus.mansson@semren-mansson.se

SEMREN & MÅNSSON är ett arkitektkontor med över 40 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign. Ett 70-tal medarbetare i Stockholm, Göteborg, Polen och Ryssland har den samlade kunskap och förmåga som krävs för att realisera nyskapande idéer i konkreta och genomförbara byggnadsprojekt. Med den fasta övertygelsen att god arkitektur är lönsam samt att moderna hus är tidståliga, miljösmarta och ger betraktaren en sinnlig upplevelse, deltar vi i utvecklingen av modern samtidsarkitektur i Sverige och andra delar av världen.

Taggar:

Dokument & länkar