Anders Bülow ny styrelseordförande i Senea

Anders Bülow ny styrelseordförande i Senea Vid dagens bolagsstämma i Senea invaldes Anders Bülow som ny styrelseledamot. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Bülow till styrelsens ordförande. 2002 blev resultatmässigt kärvt men samtidigt lades grunden för det genombrott på marknaden för moderna elmätningssystem som nu väntar, enligt VD Annette Brodin Rampe. En nyemission stärker Seneas marknadsledande position. Elmätningsföretaget Seneas bolagsstämma godkände i dag en ändring av bolagsordningen så att antalet ordinarie styrelseledamöter utökas från fem till sex. Anders Bülow (VD Mellby Gård Industri AB) nyvaldes, medan Mats Ljunggren, Annette Brodin Rampe, David Hvid, Paula Kökeritz och Sten Libell omvaldes. Stämman beslutade även om nedsättning av aktiens nominella värde från en krona till 50 öre. - Seneas resultat för år 2002 tyngdes av marknadens osäkerhet kring de framtida lagkraven på elmätningen. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att detta hinder nu är slutgiltigt undanröjt, sade Annette Brodin Rampe, VD för Senea. Den nyligen presenterade energipolitiska överenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och centerpartiet innebär krav om minst månadsvis avläsning av samtliga elmätare senast år 2009. I praktiken förutsätts därmed att drygt fem miljoner fjärravlästa elmätare ska installeras inom en sexårsperiod. Detta öppnar en marknad värd omkring sex miljarder kronor för Seneas produkter. Seneas styrelse har föreslagit en nyemission om totalt 24,5 Mkr. En extra bolagsstämma skall hållas den 5 maj med anledning av detta. I början av året tecknades ett långtgående samarbetsavtal med Actaris, en av världens ledande mätartillverkare. Tidigare hade ett samarbetsavtal tecknats mellan Senea och IT-företaget Nexus. - Samarbetsavtalen är strategiskt mycket viktiga. De säkerställer att Senea kommer att klara alla åtaganden när landets övriga nära 200 elnätbolag följer Vattenfalls exempel och påbörjar sina upphandlingar av moderna elmätningssystem, sade Annette Brodin Rampe. Av de sju nätbolag i Sverige som hittills beslutat om en fullskalig utbyggnad av moderna elmätare har fem valt Seneas produkter. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 130 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 56 miljoner kronor år 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01670/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar