Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 2,9 Mkr (32,6 Mkr). För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 2,2 Mkr (9,9 Mkr). Den tidigare tvisten med Actaris har resulterat i ett stillestånd i leveranserna sedan december 2003. - Koncernens resultat efter skatt för första halvåret 2004 uppgick till -16,4 Mkr (-9,9 Mkr). För andra kvartalet blev motsvarande resultat -9,4 Mkr (-7,6 Mkr). Kvartalets resultat har belastats med 2,4 Mkr för att avsluta tidigare test- och utvecklingsprojekt. - Resultatet efter skatt per aktie, för perioden, blev -0,34 kr (-0,26 kr). För andra kvartalet blev resultat efter skatt per aktie -0,17 kr (-0,19 kr). - Refinansieringen av Senea är genomförd. - Under andra kvartalet har återuppbyggnaden av Seneas försäljnings- och projektorganisation inletts. - Tvisten med Actaris är hävd och leveranser till Vattenfall kommer att återupptas. - Per-Olof Eriksson och Bengt Sundling är invalda som nya ledamöter till Seneas styrelse. - Senea är tillbaka på ordinarie plats på Stockholmsbörsens O-lista. Kontaktperson: Bengt Sundling VD, tel: 070-592 91 59, e-mail: bengt.sundling@senea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar