Energiöverenskommelsen öppnar miljardmarknad

Energiöverenskommelsen öppnar miljardmarknad Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska förses med fjärravlästa elmätare under en sexårsperiod. Det är resultatet av den nya energiöverenskommelsen mellan regeringen, vänstern och centern. Senea står starkt rustat för att möta den marknad för bolagets produkter, värd sex miljarder, som nu kommer att ta fart. Uppgörelsen innebär krav om minst månadsvis avläsning av samtliga elmätare senast 2009, vilket i praktiken förutsätter fjärravläsning. Argumenten för reformen är bland annat att den leder till begripliga elräkningar, stärkt konkurrens på elmarknaden och minskad miljöpåverkan. - Överenskommelsen innebär att en majoritet i riksdagen redan är säkrad. Det betyder att våra kunder, elnätbolagen, äntligen vet vilka krav som långsiktigt kommer att ställas på elmätningen, konstaterar Annette Brodin Rampe, VD för Senea. "Elbolagen måste tillgodose kundernas krav på bättre elmätning. Det ger människor större möjligheter att påverka sin energiförbrukning och sina elkostnader", sade näringsminister Leif Pagrotsky under en presskonferens på tisdagen. Ministern betonade betydelsen av en successiv infasning av reformen, som bland annat innebär dämpad efterfrågan vid perioder av höga elpriser. - Jag räknar med att alla de nätbolag som legat i startgroparna nu kommer att påbörja sina upphandlingar för att slippa panikåtgärder när reformen ska vara fullt ut genomförd år 2009, säger Annette Brodin Rampe. Den marknad för elmätningssystem som nu öppnats är för Seneas produkter värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod. Senea står starkt rustat för att möta denna framtid. Av de sju nätbolag som hittills beslutat om en fullskalig utbyggnad av moderna elmätare har fem valt Senea. Ett långtgående partneravtal med Actaris, en av världens ledande mätartillverkare, säkerställer att Senea kommer att klara sina åtaganden när landets övriga nära 200 elnätbolag påbörjar sina upphandlingar. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar