Remissinstanser vill ha modern elmätning

Report this content

Remissinstanser vill ha modern elmätning Miljön, konsumenterna och konkurrensen tjänar på en moderniserad elmätning. Detta framgår av remissvaren på Energimyndighetens utredningsförslag "Månadsvis avläsning av elmätare". Dessutom är sex av sju riksdagspartier positiva till förslaget, enligt en rapport från Svensk Energi. Energimyndigheten har presenterat ett utredningsförslag om tätare avläsning av elmätare. Större förbrukare föreslås få minst månadsvis avläsning senast den 1 juli 2006 och övriga senast den 1 juli 2009. Naturvårdsverket, Konsumentverket, Konkurrensverket och Svenska Kraftnät tillstyrker Energimyndighetens förslag i sina respektive remissvar. - Remissvaren understryker att kravet på en moderniserad elmätning och slopad preliminärdebitering för alla hushåll är mycket berättigat, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea AB. Exempel på andra remissinstanser som står bakom förslaget är Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumentråd, Oberoende Elhandlare, Svensk Industriförening, Kommunförbundet, LO och Hyresgästföreningen. En klar majoritet är positiva, men tveksamma eller kritiska remissyttranden har kommit från bland andra Svensk Energi, Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och Sydkraft. Enligt en "omvärldsanalys", som branschorganisationen Svensk Energi nyligen presenterat, vill sex av sju riksdagspartier - alla utom moderaterna - ha månadsavläsning. - Ett riksdagsbeslut i enlighet med Energimyndighetens förslag skulle öppna en miljardmarknad för Seneas produkter, konstaterar Annette Brodin Rampe. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar