Riksdagens näringsutskott vill ha fjärravlästa elmätare

Riksdagens näringsutskott vill ha fjärravlästa elmätare Riksdagens näringsutskott har i dag tillstyrkt regeringens förslag om månadsvis avläsning av samtliga elmätare. Sveriges omkring 200 elnätbolag har därmed sex år på sig att installera cirka fem miljoner fjärravlästa elmätare. O-listenoterade elmätningsföretaget Senea räknar med en kraftigt ökad orderingång redan i år. Regeringens förslag, om månadsvis avläsning av samtliga drygt fem miljoner elmätare senast den 1 juli 2009, grundar sig på vårens energiöverenskommelse mellan socialdemokraterna, centern och vänstern. Syftet är att åstadkomma en effektivare och miljövänligare elmarknad samt att preliminärdebiteringen av el ska upphöra. Riksdagens näringsutskott har i dag tillstyrkt förslaget. Det formella riksdagsbeslutet i frågan kommer att fattas den 11 juni. - Dagens besked från näringsutskottet var väntat, men det är ändå en stor lättnad att se det svart på vitt. Redan nu kan vi och partnerbolaget Actaris notera ett kraftigt ökat intresse från elnätföretagens sida, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea. För att möta efterfrågan har Senea tecknat ett långtgående partneravtal med Actaris Technologies, en av världens största mätartillverkare med en årsomsättning på 830 miljoner euro. Avtalet innebär bland annat att Actaris, mot en licensavgift, integrerar Seneas CustCom-system i sina elmätare. Senea har tidigare beslutat genomföra en nyemission, som bedöms ge ett kapitaltillskott om totalt 24,5 Mkr i två steg. Teckningstiden löper mellan den 30 maj och den 13 juni 2003. Det första steget i nyemissionen, cirka 12 Mkr, garanteras av Seneas huvudägare. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar