Senea häver distributions- och licensavtal med Actaris

Senea häver distributions- och licensavtal med Actaris Senea AB har sedan januari 2003, ett distributions- och licensavtal med Actaris Technologies som omfattar integration av Seneas teknologi för mätvärdesinsamling i Actaris elmätare. Avtalet ger också Actaris rätt att återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och internationellt. Avtalet har hittills resulterat i försäljning av drygt 50 000 mätare för automatisk elmätning. Prestanda i systemen som har levererats under hösten har varit mycket hög, vilket Actaris bekräftat. Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt underskattat kostnaderna i sina projekt, och krävt Senea på ersättning för att kompensera sina ökade kostnader. I det ingångna avtalet mellan Actaris och Senea finns inget stöd för en sådan åtgärd. Actaris har som påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till Senea. På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Detta har offentliggjorts den 4 december. Då förhandlingarna hittills inte lett till något positivt resultat har Senea AB idag hävt det distributions- och licensavtal som gäller mellan Senea AB och Actaris Technologies AB samt Actaris UK Ltd. Actaris Technologies AB har utan någon rätt vägrat att betala förfallna skulder till Senea. Detta utgör ett sådant väsentligt avtalsbrott att Senea är berättigat att häva avtalet. Senea kommer att rikta skadeståndkrav mot Actaris, för bland annat uteblivna licensintäkter, som överstiger 100 Mkr. Åkersberga den 15 december 2003 Styrelsen För mer information kontakta: Anders Bülow, styrelseordförande Senea AB Tel: 070- 661 09 88 E-mail: anders@mellby-gaard.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills kontrakterat cirka 290 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 56 miljoner kronor år 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar