Senea i tvist med Actaris

Senea i tvist med Actaris Senea AB träffade, i januari 2003, ett distributions- och licensavtal med Actaris Technologies som bland annat omfattar integration av Seneas teknologi för mätvärdesinsamling i Actaris elmätare samt rätt att återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och internationellt. Senea har hittills levererat teknologi till drygt 50 000 mätare för automatisk elmätning till Actaris projekt i Sverige. Prestanda i systemen som har levererats under hösten har varit mycket hög, vilket Actaris bekräftat. Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt underskattat kostnaderna i sina projekt. Actaris kräver nu Senea på ersättning på ett väsentligt belopp för att kompensera sina ökade kostnader. I det ingångna avtalet mellan Actaris och Senea finns inget stöd för en sådan åtgärd. Actaris har dessutom som påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till Senea avseende produktleveranser till pågående projekt. På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Om förhållandena med Actaris inte kan redas ut inom en omedelbar framtid måste Senea överväga att ställa in sina betalningar eller inleda en företagsrekonstruktion. Åkersberga den 4 december 2003 Styrelsen För mer information kontakta: Anders Bülow, styrelseordförande Senea AB Tel: 070- 661 09 88 Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar