Senea och BKK löser tvist

Report this content

Senea och BKK löser tvist Elmätningsföretaget Senea och norska elnätbolaget BKK Nett har nått en uppgörelse i den tvist som omtalas i Seneas nyemissionsprospekt. Uppgörelsen innebär att Senea får tillbaka den utrustning som levererats till BKK mot ersättning. - Diskussionerna med BKK har förts i en positiv anda och uppgörelsen kommer mycket lägligt, med tanke på den pågående nyemissionen. I och med den här uppgörelsen så har vi eliminerat den risk som finns omnämnd i prospektet, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea AB. Aktieägare motsvarande drygt 50 procent av aktiekapitalet har garanterat att utnyttja sin företrädesrätt. Denna andel är redan inbetald och kapitalet är tillgängligt för bolaget. Bakgrund: BKK Nett AS, Norge, och Senea AB slöt ett avtal i mars 2001 om leverans av ett system för timmätning. Hittills har Senea levererat för cirka 1,3 Mkr. BKK Nett AS hävde avtalet i april 2002, men Senea har hävdat att hävningen är grundlös. Parterna har nu nått en uppgörelse i tvisten. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 115 000 kommunikationsterminaler. Senea omsatte 21 miljoner kronor år 2001. Aktien har varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00740/wkr0002.pdf

Dokument & länkar