Senea tecknar utvecklingsavtal med Tritech

Report this content

Senea tecknar utvecklingsavtal med Tritech Elmätningsföretaget Senea har tecknat avtal med Tritech Teknik AB om vidareutveckling av Seneas CustCom-system. Målet är bland annat förbättrad kommunikation av mätdata via elnätet. De färdiga produkterna kommer att börja levereras under andra halvåret 2003. De kommer att kunna integreras i såväl befintliga som nyutvecklade system. Samarbetet gäller dels utveckling av de enheter som monteras på befintliga elmätare, dels en ny inbyggnadsmodul för integration i nya elmätare. De nyutvecklade produkterna är helt kompatibla med redan befintliga CustCom-system som direkt har färdig utbyggd infrastruktur för 600 000 mätpunkter. - Med denna vidareutveckling lyfter vi elnätskommunikationen till samma nivå som vårt radiobaserade utbud. Att vi samtidigt får en produkt som kan integreras i nyutvecklade elmätare öppnar många nya dörrar för Senea. Flera ledande elmätartillverkare har visat intresse för vår teknik, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea. I våras presenterade Energimyndigheten ett utredningsförslag om tätare avläsning av elförbrukningen. Energimyndigheten vill bland annat att elnätföretagen ska vara skyldiga att läsa av Sveriges samtliga fem miljoner elmätare en gång i månaden. Ett riksdagsbeslut i frågan väntas under våren 2003. Ett beslut i enlighet med Energimyndighetens utredningsförslag skulle innebära att en marknad värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod ligger öppen för Seneas produkter. Hittills har sex av Sveriges knappt 200 elnätbolag beslutat om en helt utbyggd fjärrinsamling av elmätvärden från samtliga kunder. Av dessa har fem valt Seneas CustCom-system. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 115 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 21 miljoner kronor år 2001 och beräknas omsätta minst 55 miljoner kronor 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar