Seneas nyemission blir fulltecknad

Report this content

Seneas nyemission blir fulltecknad Elmätningsföretaget Seneas nyemission blev i en första omgång tecknad till 76 procent. Seneas styrelse har säkrat att även återstående aktier kommer att tecknas, vilket innebär ett sammanlagt kapitaltillskott på 27 miljoner kronor. Av de 2,7 miljoner aktier som återstår, tecknar de båda huvudägarna Mellby Switzerland S.A och Isac Brandberg AB 2,5 miljoner. Övriga aktier fördelas till andra intressenter. - Kapitaltillskottet ger oss det handlingsutrymme vi behöver för att fortsätta förberedelserna inför en mycket spännande framtid. Vi står på tröskeln till en marknad värd flera miljarder, säger Seneas VD, Annette Brodin Rampe. Hittills har sex av Sveriges knappt 200 elnätbolag beslutat om en helt utbyggd fjärrinsamling av elmätvärden från samtliga kunder. Av dessa har fem valt Seneas CustCom-system. Energimyndigheten presenterade i våras ett utredningsförslag om tätare avläsning av elförbrukningen. Energimyndigheten vill bland annat att elnätföretagen ska vara skyldiga att läsa av Sveriges samtliga fem miljoner elmätare en gång i månaden, vilket i praktiken förutsätter en automatiserad mätvärdeshantering. Ett riksdagsbeslut i frågan väntas under våren 2003. Ett beslut i enlighet med Energimyndighetens förslag skulle innebära att en marknad värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod ligger öppen för Seneas produkter. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar