Seneas nyemission godkänd av bolagsstämman

Seneas nyemission godkänd av bolagsstämman En extra bolagsstämma i elmätningsföretaget Senea AB godkände idag styrelsens beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare motsvarande drygt 50 procent av aktiekapitalet har garanterat att utnyttja denna företrädesrätt fullt ut. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 27 miljoner kronor efter kostnader för emissionen. Bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut innebär följande: · En ökning av bolagets aktiekapital med högst 11 328 750 kronor från nuvarande 28 321 875 kronor till högst 39 650 625 kronor genom nyemission av högst 11 328 750 aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna. · Att ett innehav av 5 aktier berättigar till teckning av 2 nya aktier. · Att aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt genom att teckna aktier senast den 9 oktober. · Att avstämningsdag för nyemissionen blir den 18 september 2002 och att teckningstiden löper från den 25 september till den 9 oktober 2002. För att aktien skall finnas registrerad på vp-konto eller depå den 18 september 2002, måste aktien ha inköpts senast den 13 september 2002. · Att handel med teckningsrätter skall äga rum på Stockholmsbörsens O-lista från den 25 september till den 4 oktober 2002. · Att betalning av ny aktie skall ske med 2,50 kronor. Aktiens nominella belopp är 1 krona. · Att teckning skall ske genom kontant betalning. · Att i det fall då teckningsrätterna inte utnyttjas så att det för emissionen angivna högsta beloppet uppnås inom den för teckning bestämda tiden, skall styrelsen äga rätt att låta de som styrelsen anvisar teckna aktierna på för emissionen föreskrivna villkor upp till angivet högsta belopp för emissionen. Sista dag för sådan teckning är den 16 oktober 2002. Emissionsprospektet kan beställas från Senea AB eller från Erik Penser Fondkommission. För mer information, kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37, e-mail anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 115 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 21 miljoner kronor år 2001 och beräknas omsätta minst 55 miljoner kronor 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar