Seneas nyemission godkänd av bolagsstämman

Report this content

Seneas nyemission godkänd av bolagsstämman En extra bolagsstämma i elmätningsföretaget Senea AB godkände idag en riktad nyemission till IT-företaget Technology Nexus AB, omfattande 1,2 miljoner aktier till teckningskursen 4,36 kronor per aktie. Med två nya partneravtal är Senea rustat inför ett väntat genombrott på marknaden för elmätningssystem. Senea och Nexus fördjupade nyligen sitt samarbete med ett treårigt avtal avseende produktutveckling, leverans och förvaltning av produkter i Seneas elmätningssystem CustCom. Nexus erbjöds samtidigt att teckna en post om 1,2 miljoner aktier i Senea. Nyligen har Senea även tecknat ett partneravtal med Actaris (f.d. Schlumberger), en av världens största mätartillverkare med en omsättning på 830 miljoner € och 7 000 anställda. Avtalet innebär att Actaris övertar Seneas försäljnings- och leveransorganisation och integrerar Seneas CustCom-system i sina mätare mot att Senea får en licensavgift. Genom Actaris får Senea även tillgång till marknaderna i övriga Europa, Asien och Sydamerika. - Avtalet med Actaris möjliggör väsentligt ökad försäljning och högre marginaler, samtidigt som vi kraftigt reducerar riskexponering och fasta kostnader, sade Annette Brodin Rampe, VD för Senea, i sin redogörelse på bolagsstämman. Under våren 2003 kommer riksdagen troligen att besluta i enlighet med ett förslag från Energimyndigheten. Samtidigt som detta skulle befria elkunderna från preliminärdebitering av el, öppnas en marknad för Seneas produkter värd sex miljarder kronor under en sexårsperiod. - År 2002 var ett trögt år. Vår marknad väntade på besked om framtida lagkrav på elmätningen. Men det kommande riksdagsbeslutet kan skingra dimmorna och göra 2003 till året då fjärravläsningssystem får sitt verkliga genombrott, sade Annette Brodin Rampe. Bolagsstämmans godkännande av nyemissionen innebär följande: En ökning av bolagets aktiekapital från nuvarande 39 650 625 kr till 40 850 625 kr genom utgivande av 1 200 000 aktier på nominellt 1 kr genom en till Technology Nexus AB riktad nyemission. Nyemissionen innebär avvikelse från aktieägares företrädesrätt att teckna aktier. Teckningskursen är överenskommen till 4,36 kr per aktie. För mer information kontakta: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB Tel: 070-575 37 37 E-mail: anbr@senea.se Se även: www.senea.com Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har hittills levererat cirka 130 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag, energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med modern informationsteknik. Senea omsatte 21 miljoner kronor år 2001 och beräknas omsätta minst 55 miljoner kronor 2002. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994. Huvudkontoret är beläget i Åkersberga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar