Seneas system kan bidra till att lösa Sveriges elbrist

Seneas system kan bidra till att lösa Sveriges elbrist Seneas fjärravläsningssystem innebär ett viktigt bidrag till att lösa Sveriges problem med elbrist. Bakgrunden är denna: Idag har ett nytt rekord slagits vad gäller eleffektutnyttjandet i Sverige, ca 27 000 MW. Elpriset på börsen har varit uppe i 2 kr/kWh, vilket är 10 gånger högre än en normal vinterdag. Oron för elbrist har ökat påtagligt under senare tid. I Sverige betalar de normala elkunderna för den elenergi de förbrukar men ingenting för effektutnyttjandet. Med detta menas att ingen straffas av högre avgifter för att man samtidigt badar bastu, torktumlar, lagar mat och duschar. Om detta dessutom inträffar en kall vinterdag då elvärmen går för fullt uppstår den situation vi ser idag. För att hantera den allt allvarligare effektsituationen kan man bygga fler elproduktions-anläggningar med kort utnyttjningstid eller förstärka överföringarna från norr till söder eller bygga ytterligare överföringskapacitet till våra grannländer (om nu kapacitet skulle finnas där). Man kan också försöka påverka konsumtionen genom att elkunderna får betala för vad det kostar att göra allt samtidigt. Detta är sannolikt det samhällsekonomiskt optimala, men förutsätter att man kan mäta effektuttaget hos elkunden. I en debattartikel i Dagens Industri idag belyser Stefan Björklund denna frågeställning. Fjärravläsningssystem för elmätare kan, förutom elförbrukningen, också registrera effektuttaget. Därmed kan en eltaxa införas som tar hänsyn till detta. Sollentuna Energi har sedan några år, huvudsakligen av andra skäl, installerat ett fjärravläsningssystem för samtliga elkunder. Man har nu sedan årsskiftet och utan ytterligare investeringar också infört en effekttariff till alla kunder. Skånska Energi, som också har ett fjärravläsningssystem, planerar att införa en motsvarande tariff. Med effektabonnemang är besparingspotentialen vad avser eleffekt stor. Vi kommer ju från en situation där praktiskt taget ingen bekymrar sig om effektuttaget. En effektreduktion på 10 % inom sektorn bostäder och service motsvarar kapaciteten i 1-2 kärnkraftverk och innebär besparingar på storleksordningen 300 miljoner kronor per år. För ytterligare information kontakta -Bo Forslin, Marknadschef Senea AB, tel 08-540 803 00 -Bo Andersson, VD Sollentuna Energi AB, tel 08-623 88 10 -Lars-Erik Dahlström, VD Skånska Energi Nät AB, tel 046-50 700 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar