Delårsrapport för Sensys Traffic AB, januari-september 2003

DELÅRSRAPPORT FÖR SENSYS TRAFFIC AB, JANUARI-SEPTEMBER 2003 · Periodens nettoomsättning uppgick till 10 Mkr (3), varav 3,5 Mkr under kvartal tre (0,3). · Resultatet efter skatt blev -8,8 Mkr (-11,6) varav -2 Mkr under kvartal tre (-4,5). · Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,10) varav -0,01 kr (-0,04) under kvartal tre. · Sensys har nu etablerat sig i branschen och installationer finns nu i drift i USA, Europa och Mellanöstern. · Omsättningsmålet på 25 Mkr för helåret 2003 justeras ned till 18 Mkr, främst beroende på förskjutna installationer i USA. För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00990/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00990/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar