PRESSRELEASE

Sensys Traffic AB har fått en order till Quixote i USA, före detta Peek Traffic, för leverans av rödljusövervakningssystem inklusive videoövervakning till ett ordervärde på 3,5 miljoner kronor.

Samarbetet med Quixote går efter en längre period av verifieringar och marknadsanpassningar in i en ny fas präglad av marknadsföring och försäljning som kommer att leda till ytterligare order.

Sensys Traffic AB

Anders Norling

VD

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar