Sensys får avropsorder från spanska Telvent för leveranser till Saudiarabien

Sensys har idag erhållit en avropsorder från spanska Telvent enligt tidigare

annonserat avtal om leveranser till Dallah i Saudiarabien. Avropsordern omfattar

leveranser av hastighets- och rödljusövervakningssystem till ett värde om 177

miljoner kronor. Avropsordern innebär att projektet som Sensys fick kontrakt på

i mars 2008, nu går in i en produktions- och leveransfas där merparten beräknas

levereras under fjärde kvartalet 2008. Tilläggsordrar till denna kan komma under

projektets gång.

Sensys orderstock för leveranser under 2008 uppgår därmed till 215 miljoner kronor.

Vidare deltar Sensys i ytterligare ett antal stora upphandlingar, projekt med

upphandlingstider på ett till två år.

För mer information:

Johan Frilund, VD. Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensystraffic.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 252 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar