SENSYS Traffic noteras på O-listan 31 januari

SENSYS Traffic noteras på O-listan 31 januari SENSYS Traffic AB:s nyemission har nu registrerats hos Patent- och Registreringsverket, PRV. Emissionen omfattade totalt 10.068.556 aktier och tillförde bolaget 65.445.614 kronor. Bolaget har därmed uppfyllt OM Stockholmsbörsens krav för notering på O-listan. Första noteringsdag blir onsdagen den 31 januari 2001. Sista dag för inofficiell handel med aktien hos Erik Penser Fondkommission AB blir därför den 30 januari 2001. För ytterligare information kontakta Åke Sandlund, VD, tel: 036 - 34 29 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar