SENSYS Traffic sluter miljonavtal med Rikspolisstyrelsen

SENSYS Traffic sluter miljonavtal med Rikspolisstyrelsen SENSYS Traffic AB, leverantör av sensorer och system för trafikinformation, har slutit ett ramavtal omfattande ca 250 Mkr med Rikspolisstyrelsen. Avtalet omfattar leverans av hastighetssäkerhetssystem, inkluderande SENSYS världsunika 24GHz sensor. Regeringen har antagit ett program i 11 punkter avseende ökad trafiksäkerhet. Programmet omfattar bl a installation av automatiska hastighetssäkerhetssystem på några av de 100 farligaste vägsträckorna i landet. Syftet är att kraftigt reducera antalet omkomna och skadade i trafiken. - Ramavtalet med Rikspolisstyrelsen innebär ett kommersiellt genombrott som ger SENSYS Traffic möjlighet till stora leveranser, säger VD Åke Sandlund. Under 1999 inleddes försöksverksamhet med SENSYS automatiska hatighetssäkerhetssystem på den olycksdrabbade E4-sträckan Hudiksvall - Iggesund. Sedan försöken inleddes har inga olyckor rapporterats på vägsträckan. Under 1990-1998 förolyckades 7 personer och skadades 65. - Vi har ställt mycket höga tekniska krav på systemen. SENSYS system inte bara uppfyller dessa krav utan kan även nyttjas för trafikinformation av andra intressenter, säger Sten Byström, Rikspolisstyrelsen. Avtalet innebär att SENSYS Traffic gentemot Rikspolisstyrelsen åtagit sig att leverera ca 2000 kompletta utrustningar avseende hastighetssäkerhetsystem. Avtalet löper under en femårsperiod och leverans kommer att ske i den omfattning och takt som Rikspolisstyrelsen och respektive Polismyndighet väljer att avropa. Leveranserna beräknas koncentreras till avtalets första hälft. En viktig del i SENSYS system är en 24GHz sensor som godkänts av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (tidigare Statens Provningsanstalt). Inga motsvarande system för exakt hastighetsmätning finns på marknaden. Aktien handlas sedan maj 2000 inofficiellt via Erik Penser Fondkommission. Företaget planerar att marknadsnoteras under innevarande år. För ytterligare information kontakta; Åke Sandlund, VD SENSYS Traffic, Tel:036-342980 Sten Byström, projektansvarig för införandet av metoden, Rikspolisstyrelsen, Tel:08-4019112 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00180/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar