EQ Research: Bra resultat från Bygg

Serneke omsättning var något högre än väntat för tredje kvartalet 2017, medan resultatet kom in lägre än våra prognoser. Men Bygg som står för 82 procent av omsättningen på rullande helår lyckades toppa våra resultatförväntningar med 10 miljoner kronor (42 jämfört med 32 miljoner kronor). Den negativa avvikelsen stod Projektutveckling för och denna är en notoriskt svårprognosticerad del med ojämna resultatposter kopplat till transaktioner. Bolaget har dock möjlighet att ta fram större reavinster under fjärde kvartalet 2017 enligt indikationer från företagsledningen under telefonkonferensen.

Med en större andel av orderboken mot Offentlig sektor och större projekt har vi svårt att se några hot den närmaste tiden för Sernekes del. Däremot kommer det sannolikt att byggas mindre bostäder i Sverige totalt sett. Men beställningarna från Allmännyttiga bolag lär ligga kvar. Andra segment av marknaden kommer sannolikt också att växa, som exempelvis Samhällsfastigheter, kontor och logistik. Med detta sagt utgår vi från att Sernekes orderingång kommer in på en väsentligt högre nivå under årets sista kvartal. 

Läs hela analysen på EQ Research.

Detta är ett pressmeddelande från EQ Research. Läs mer här.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera