Årets marknadsföringsbok utmanar alla marknadsförare

Report this content

Årets Marknadsföringsbok utmanar alla marknadsförare Sveriges Marknadsförbund har valt boken "När kartan förändrar affärslandskapet", skriven av Richard Normann, grundare av Service Management Group, till årets marknadsföringsbok. Den utmanar alla marknadsförare och affärsmän att inte se kunderna som konsumenter, vilket kommer från latinska ´consumere´ vilket betyder förbruka,förtära, utan i stället som värdeskapare där kunden är en aktör, som har behov att skapa värde för sin kund. Boken handlar också om betydelsen för företag att bygga sin egen föreställning om morgondagens affärsverksamhet och analyserar hur skapandet av värde kan ske i olika konstellationer av aktörer - företag, enskilda människor, ideella, och andra, organisationer. I samband med dagens prisutdelning gav Sveriges Marknadsförbund följande motivering; Richard Normanns bok "När kartan förändrar affärslandskapet" ger en utmanande redovisning av ett nytt strategiskt synsätt. Boken utvecklar en modell för radikalt nytänkande och ger konkreta framsynta exempel. - Det är glädjande att min senaste bok får denna svenska utnämning. Jag ser ett snabbt växande behov och intresse att kreativt kunna föreställa sig nya affärslandskap, samt att förstå de krav som ställs på företag och individer för att skapa förnyelse och därmed vara framgångsrika i morgon, säger Richard Normann. Boken ges ut av Liber Ekonomi. FAKTA: Richard Normann Richard Normann grundade och arbetar på Service Management Group som ledarskapskonsult för strategi- och företagsutveckling och är känd för sitt innovativa tänkande, vilket efterfrågas över hela värden. Han tog sin MBA och skrev sin doktorsavhandling vid Lunds Universitet och har varit gästprofessor vid Köpenhamns Handelshögskola och Harvard Business School. Sedan 1977 är han bosatt i Frankrike. Sagt om Richard; - Jag tycker inte om ordet "guru" som man så gärna slänger sig med nu förtiden. Det känns en smula ytligt- folk kommer med enkla svar på enkla frågor, fem knep för att lösa alla företagsproblem. Richard Normann är ingen guru, han är något mycket bättre. Henry Mintzberg (i det svenska och engelska förordet till "När kartan förändrar affärslandskapet") - There are two Nobel Prizes in Economic Sciences that are given every year: one is the one awarded to the prizewinner, the other is the one that is not awarded to Richard Normann". To paraphrase the famous comment that Giuseppe Pontiggia coined for Borges, notwithstanding the sort of shadow underworld to which business economists tend to be relegated, Richard Normann is nevertheless great Gianfranco Piantoni (i det italienska förordet till "När kartan förändrar affärslandskapet") - Service Management Group Service Management Group grundades 1980 av bland annat Richard Normann för att möta behovet av ledning och utformning av effektiva servicesystem, vilket inte omfattas av etablerat "management know-how". Företaget har sedan dess arbetat med tekniker för management, företagsutveckling, scenarios och utformning av effektiva servicesystem. Behov som nu har en allt större internationell efterfrågan. Flera böcker har också publicerats från mer offentliga uppdrag som bland annat syftat till att förstå de drivkrafter och de krav som ställs på olika system i samband med att omvärlden förändras. En nyligen uppmärksammad bok var "Vårdens Chans" som skapade en idealiserad design av sjukvårdssystemet. Service Management Group, tidigare bara SMG, har 25 anställda och ägs av det på Oslobörsen noterade bolaget Itera Cosulting Group. För mer information om Richard Normann eller Service Management Group kontakta; Staffan Movin 08-50743455, 070-2107495 eller e-post: staffan.movin@smg.se Sveriges Marknadsförbund Sveriges Marknadsförbund verkar för etisk och effektiv marknadsföring och arbetar med kunskapsutveckling inom marknadsföringsområdet. En viktig del är att bedöma och uppmuntra utgivandet av god svensk marknadsföringslitteratur som avspeglar svenska förhållanden med t ex liten hemmamarknad. Liber Ekonomi Liber AB, etablerat 1973, är ett av Nordens största utbildningsförlag med drygt 580 medarbetare och en omsättning på 880 miljoner kronor. Liber AB står för utgivningen av läromedel för skola, kurslitteratur/fackböcker för högskola och näringsliv samt kvalificerad fortbildning för yrkesverksamma. Utgivning inom de olika segmenten sker under förlagsnamnen Almqvist & Wiksell, Liber, Liber Ekonomi, Liber Kartor och Liber Hermods. Sedan januari 1993 ingår Liber i den holländska förlagsgruppen Wolter Kluwer. Läs mer på www.liber.se För mer information eller beställning av recensionsexemplar: Vill du beställa recensionsexemplar ber vi dig kontakta, Lena Wall på Liber, tel 040-25 86 80, e-post lena.wall@liber.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar