Shortcut Media förvärvar Frost VFX

Shortcut Media Group förvärvar 100% av Stockholmsbaserade Frost VFX AB och fördubblar därmed gruppens kapacitet inom avancerad animation samt visuella effekter.

Shortcut Media förvärvar 100% av aktierna i Frost VFX AB, en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på visuella effekter, animation och specialeffekter inom premiumsegmentet. Frost sysselsätter fem personer och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2015-09-01 till 2016-08-31 ca 5 Mkr med en rörelsemarginal om 14%. Köpeskillingen uppgår till 1,2 Mkr och erläggs dels kontant, dels genom skuldebrev.

Förvärvet fördubblar Shortcut Media Groups kapacitet och kompetens inom avancerad grafikproduktion och postproduktion. Investeringen förstärker Shortcuts position som en av landets ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupp inom filmproduktion i kortformat. Det kompletterar både SMG:s kapacitet inom grafikproduktion och effekter samt gruppens efterbearbetning generellt.

– Vi ser mycket fram emot att ingå i Shortcut och att tillföra våra färdigheter i en så dynamisk grupp. Affären ger oss utmärkta möjligheter att satsa långsiktigt på det vi är bäst på och bli ännu starkare, säger Robert Landes, VFX Artist på Frost VFX.

–  Det är med stor glädje som vi välkomnar Frost VFX till gruppen. Vi har både känt och arbetat med bolaget en tid och vet därför att de är otroligt duktiga inom sitt område. Genom att kombinera kompetensen inom Frost VFX tillsammans med bl.a. Good Motion har gruppen nu kapacitet att ta sig an både större och mer avancerade grafikprojekt än tidigare, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.
 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här: https://vimeo.com/206008644.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Om oss

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende aktörer inom filmkommunikation och producerar bl.a. trailers, beställnings- och reklamfilm, 3d-animation, promos och visuella effekter. Bland kunderna finns många av Europas största och snabbast växande företag. Koncernen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolaget strävar efter lönsam tillväxt och växer organiskt såväl som genom förvärv. Under 2019 var SMG:s organiska tillväxt 15% och rörelsemarginalen 4,4%. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar