Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal med Upphandlingsmyndigheten

Shortcut Media Produktion tilldelas som högst rankad leverantör ramavtal i Upphandlingsmyndighetens nationella upphandling av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 3 Mkr över fyra års tid.

Idag meddelades tilldelningsbeslut i Upphandlingsmyndighetens nationella upphandling av filmproduktion. Shortcut Media Produktion tilldelas avtalet som den högst rankade av tre leverantörer. Det innebär att affärsförfrågningar i första hand sänds till Shortcut Media Produktion.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades tretton stycken anbud in.

Upphandlingen väntas enligt Upphandlingsmyndigheten samt Shortcuts anbud vara värd ca 3 Mkr under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, det vill säga ca 0,7 Mkr per år.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer SMG snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut Produktion är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. Bolaget har bl.a. levererat myndighetsfilm till Diskrimineringsombudsmannen, Tillväxtverket, Skolverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket och Arbetsgivarverket.

Om Shortcut Media Produktion

Shortcut Produktion är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag som består av verksamheterna Shortcut Film, Shortcut Post och Shortcut Graphics. Bolaget är en av Stockholmregionens ledande aktörer inom produktion av företagsfilm, myndighetsfilm och efterbearbetning av inspelat material. 

Om Shortcut Media Group (SMG)

SMG är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper i kortformat och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, 2D/3D-animation, promos samt tillhandahåller postproduktion. SMG består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost VFX och Good Motion. 

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar