Global mötesplats för ungdomar öppnar i Kulturhuset

Ett nytt samarbete inleds nu mellan Sida och Stockholm Stad som innebär att Zenit Stockholm, en global mötesplats för unga, byggs upp i Kulturhuset.

Zenit är ett kommunikationskoncept för unga mellan 13–25 år, som Sida har utvecklat och drivit sedan 1996. Idag har Zenit både en nationell och en regional verksamhet. Bara i år har över 15.000 unga besökt Zenit i Sidas lokaler för att skaffa sig mer kunskaper om världens utveckling och om Sidas arbete. Nyligen startades Zenit-verksamhet i Malmö och i framtiden kan eventuellt andra regionala nyetableringar bli aktuella. I mars 2005 utvidgas verksamheten. Då öppnar Zenit Stockholm i Kulturhuset. I och med flytten kommer Zenit bl a inleda ett samarbete med Kulturhusets enhet för ung kultur – Lava. – Den nya verksamheten innebär att vi når betydligt fler ungdomar. Samarbetet med Lava gör att verksamheten kan växa och bli tillgänglig för unga även på fritiden, säger Caroline Jonasson, verksamhetsledare på Zenit. Att skapa förutsättningar för unga att engagera sig för global utveckling har alltid varit en målsättning för verksamheten. Detta går i linje med Stockholm stads ambition att utveckla och förbättra mötesplatser och träffpunkter för unga. Det kommer att bli spännande debatter och intressanta seminarier där publiken inbjuds att delta. Zenit kommer även att fortsätta erbjuda gymnasie- och högstadieelever ett av Stockholms mest populära studiebesök i den interaktiva staden Zenit City, där tusentals ungdomar ställs inför dilemman och frågeställningar om globala frågor och utveckling. Utöver detta kommer kulturevenemang att arrangeras, som konserter, teater och film. Med Zenit kan Kulturhuset och Lava erbjuda unga besökare fler möjligheter till eget engagemang, nya insikter och upplevelser. – Det handlar om att kanalisera det starka engagemang i internationella rättvisefrågor som finns. Många ungdomar är otroligt intresserade av de här frågorna, säger Caroline Jonasson. Onsdagen den 8 december, kl 10, undertecknas den överenskommelse som ligger grund för samarbetet av Stockholm stads kulturdirektör Eva Schöld och Sidas biträdande informationschef Ulf Källstig. Plats: Sidas infocenter, Sveavägen 20, Stockholm. Varmt välkommen! För mer information, kontakta Caroline Jonasson, Zenit Stockholm: 08-698 40 44 Eller Anna Lyrevik, Lava/Kulturhuset: 08-508 314 36

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar