Gräshoppssvärmar fortsätter spridas - Nytt stöd för miljövänligare motmedel

Gigantiska gräshoppssvärmar sprider sig med stor hastighet över Nord-och Västafrika. Idag kom rapporter att gräshopporna invaderat den portugisiska Algarvekusten. Svärmar har också rapporterats så lång österut som i Israel. Utbrottet är det största sedan slutet av 1980-talet. Och alla prognoser tyder på att härjningen kommer att fortsätta och breda ut sig till andra delar av Afrika.

– Skadorna blir på många håll allvarliga. När de miljontals insekterna drar fram kan de sluka mycket av de grödor som kommer i deras väg, säger Staffan Wiktelius, forskningssekreterare på Sida och framstående expert på vandrande gräshoppor. Som ett bidrag i kampen mot svärmarna har Sida beslutat att stödja FN:s jordbruksorgan FAO:s gräshoppsbekämpning med cirka 6,3 miljoner kronor. Insatsen består bland annat av miljöuppföljning av utförda kemiska kontrollåtgärder för att minska antalet gräshoppor i Senegal och Mauretanien. Samtidigt ska man göra försök att använda hormonliknande substanser som ett miljövänligare alternativ till kemisk kontroll. – Om svärmarna inte bekämpas kommer situationen sannolikt att förvärras och angreppen sprida sig till andra områden. Den enda möjliga metoden är dessvärre kemikalier, något som får betydande inverkan på natur och människor, säger Staffan Wiktelius. Stora områden har redan bekämpats med kemiska medel i västra Afrika. Framöver riktas insatserna även på andra områden. – Röda Havs-regionen är ett av de områden som löper störst risk att drabbas. Fortsätter det att komma regn kommer nya jättesvärmar att bildas, säger Staffan Wiktelius. För info om svärmarna och dess utbredning, se FAO:s webbsida: http://www.fao.org/NEWS/GLOBAL/LOCUSTS/Locuhome.htm. Eller kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar