Klart med fördelning av 46 miljoner i forskningsbidrag om utveckling

Klart med fördelning av 46 miljoner i forskningsbidrag om utveckling Sidas avdelning för forskningssamarbete (Sarec) har beslutat om de årliga stöden till u-landsforskning. Sammanlagt fördelas cirka 46 miljoner kronor. - Intresset har varit stort. I år inkom 546 ansökningar, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med förra året. I årets omgång har 116 nya projekt beviljats stöd inom fem forskningsområden, säger enhetschefen Barbro Carlsson. Inom hälsoforskningen handlar de flesta ansökningarna om tropiska infektionssjukdomar och hiv/aids. Merparten av de beviljade projekten bedrivs på Karolinska Insitutet, Solna. Humaniora/utbildning/kultur domineras av antropologiansökningar och flest stöd går till socialantropologiska institutionen i Göteborg och kulturantropologin i Uppsala. Inom området naturresurser/miljö beviljas flest projekt till Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU, i Uppsala och Stockholms Universitet. Nytt för i år är projekt med inriktningen "Biologisk mångfald med fokus på dess vikt för fattiga människors överlevnadsvillkor". De flesta ansökningar inom naturvetenskap/teknik/industrialisering ligger inom området bioteknik och klimatrelaterad forskning. Stöden går främst till KTH i Stockholm, Lunds universitet och tekniska högskola och Chalmers i Göteborg. För området utvecklingsfrågor/samhällsvetenskap handlar flest ansökningar om ekonomi och freds- och konfliktforskning. - Stödet till u-landsforskning leder till ökat intresse och och större kunskap om utvecklingsländernas problem. Det är ett gemensamt ansvar för rika och fattiga länder att söka lösningar på hindren för utveckling, säger Barbro Carlsson. En liten andel av forskningavdelningen Sarecs medel går till forskning om utvecklingsländer i Sverige. I år betalar Sida ut cirka 100 miljoner kronor via u-landsforskningrådet. Största delen av Sarecs verksamhet syftar till att stärka utvecklingsländernas forskningskapacitet och främja forskning inriktad på hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Sarecs totala utbetalning för 2004 beräknas till 840 miljoner kronor. Vem har fått stöd? Hela listan finns på www.sida.se/pressrum För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041101BIT21940/wkr0010.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar