Kvarts miljard kronor till Afghanistans återuppbyggnad

Kvarts miljard kronor till Afghanistans återuppbyggnad Behoven är enorma i det krigshärjade och fattiga landet. Därför stärker Sverige sitt stöd till Afghanistans återuppbyggnad genom att bidra med ytterligare 250 miljoner kronor genom Världsbankens Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Den nya insatsen avser den afghanska regeringens löpande kostnader och investeringsutgifter under det afghanska budgetåret 1383-1384 (2004-2005). Insatser för säkerhet och rättssäkerhet har hög prioritet. - Situationen i landet är mycket svår och just därför är omvärldens stöd absolut nödvändigt. Långsamt håller statsförvaltning och infrastruktur på att återuppbyggas. Fonden spelar en viktig roll för det arbetet, säger handläggaren Sten Ström. Efter talibanregimens fall råder nu en bräcklig fred, delvis under utländsk truppnärvaro. Regeringen har inte full kontroll över landet, där främst de sydostliga delarna fungerar som bas för fundamentalistiska rörelser. Den internationella truppnärvaron är påtaglig, men ändå otillräcklig för att skapa säkerhet. - Stödet innebär stora risker, främst på grund av det försämrade säkerhetsläget och kapacitetsbristen inom den afghanska regeringen. Korruptionsrisken är betydande och det finns stora brister inom rättsområdet. Men utan omvärldens stöd riskerar läget att förvärras drastiskt, säger Sten Ström. Förutom insatser för säkerhet och rättssäkerhet ska stödet gå till sociala sektorer, samt till utveckling av den offentliga sektorns kapacitet och till utveckling av den privata sektorn. ARTF bildades kort efter det första internationella givarmötet i Bonn (december 2001). Syftet med fonden är att skapa en kanal för stora givarflöden som samtidigt garanterar ett starkt afghansk ägarskap, funktionell givarsamordning och bra kontrollmekanismer för givarna. I dag finansieras ARTF av 15 givare. Sverige har tidigare lämnat stöd genom fonden med 75 miljoner kronor under perioden 2002-2003. Insatsen ligger i linje med Sveriges landstrategi för Afghanistan (som regeringen beslutat om) och de utfästelser som Sverige gjorde vid den senaste givarkonferensen. Under 2002 och 2003 uppgick det svenska Afghanistan-biståndet till 270 respektive 340 miljoner kronor. Det har främst rört sig om humanitärt bistånd och stöd via svenska enskilda organisationer och FN-organen. För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21750/wkr0001.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar