Mobiltelefoner - ny inkomstkälla för fattiga kvinnor i Bangladesh

Sida har beviljat ett mjukt lån om 38 miljoner kronor till Grameen Phone Ltd i Bangladesh. I ett första steg har 1000 byar fått tillgång till mobiltelefoner genom Grameen. Nu ska lånet användas till att göra mobila telefontjänster tillgängliga i ytterligare 2000 byar. Kvinnor i byarna erbjuds hyra en mobiltelefon som de i sin tur låter byborna använda mot en samtalsavgift. Dessa mikroföretag bidrar till att kvinnorna tjänar pengar i ett samhälle där endast män tidigare hade tillträde till penningekonomin. - Mobiltelefonerna ger kvinnorna både inkomst och högre social status i byn, säger Elisabeth Ekelund på Sida. Det fasta telefonnätet i Bangladesh tillhör de sämsta i världen. Det finns färre än 4 telefoner per 1000 invånare. Väntetiden för att köpa ett abonnemang är mer än 10 år. När man väl har en fast telefon kan man konstatera att endast 2 av 10 samtal kopplas fram. Att då kunna hoppa över det markbundna systemet och gå direkt till mobil telefoni innebär snabbare tillgång till ett effektivt system som gör att byborna kan spara tid och pengar. - Med telefonerna kan man snabbt få information om marknadspriser på de råvaror man producerar. Är priset på ris högre några kilometer bort?, säger Elisabeth Ekelund på Sida. För ytterligare information, kontakta, Elisabeth Ekelund, tel 08-698 50 43, eller pressekreterare Ulf Källstig, tel 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar