Ny landstrategi: Gemensam nytta och delad finansiering i samarbetet med Sydafrika

Ny landstrategi: Gemensam nytta och delad finansiering i samarbetet med Sydafrika Idag skickar Sida sitt förslag till strategi för utvecklingssamarbetet med Sydafrika till regeringen. Förslaget innebär mindre fokus på finansiellt stöd och mer på nya samarbets-former mellan organisationer, myndigheter och företag. Förslaget gäller för 2004 - 2008. Det här är en stor förändring för Sidas engagemang i Sydafrika, säger Mats Svensson, handläggare för Sydafrika. Nu planerar vi aktiviteter med ömsesidig nytta för båda parter istället för att Sverige ensidigt ska stödja enskilda projekt. Redan nu samarbetar svenska Polismyndigheten med sin motsvarighet i Sydafrika för att utbyta erfarenheter, liksom Skattemyndigheten och SCB. Inom kort startar också den gemensamt finansierade Kulturfonden sin verksamhet för att främja kultursamarbete. Den nya strategin skapar också nya möjligheter, till exempel planerna på ett Arbetsmarknadsforum inom vilket svenska och sydafrikanska parter ska utbyta erfarenheter. Tankarna har redan förankrats på högsta politiska nivå i de båda länderna. Sida kan hjälpa till att underlätta samarbeten mellan institutioner men finansieringen kommer i ökad utsräckning att tas från institutionerna själva. 2009 beräknas båda länderna stå för lika delar av finansieringen. Handelsförbindelserna med Sydafrika har ökat sedan de ekonomiska sanktionerna mot apartheid togs bort. För att ytterligare stödja samarbeten mellan små och medelstora företag inrättades en partnerskapsfond (Swedish-South African Business Partnership Fund) 1999 med ett kapital på 80 miljoner kronor. Fonden kan delfinansiera inledande kontakter mellan företag, förstudier och även lägga in riskkapital om samarbetet leder till nya företag. Ett tiotal allianser finns redan som hanterar bland annat privat mödravård, e-learning och återvinnings- och avfallshantering. Sydafrika är idag ett demokratiskt, politiskt och ekonomiskt stabilt land med bra förutsättningar för uthållig tillväxt och social utveckling. Men landet har också en tudelad ekonomi, uppdelad mellan en modern konkurrenskraftig sektor i städerna och traditionell naturahushållning på landsbygden. Detta gör också Sydafrika till ett av världens mest ojämlika länder med stora klyftor mellan fattiga och rika. För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar