OM Stockholmsbörsen och finansdepartementet bidrar till en fungerande palestinsk

OM Stockholmsbörsen ska på Sidas uppdrag bland annat se över den lag som styr börsen, de interna reglerna för listning av företag samt ge rekommendationer om styrelsens sammansättning. Målet är en effektivare och trovärdigare palestinsk börs. Stödet till den palestinska börsen är ett led i Sidas insatser för att utveckla finansmarknaden i de palestinska områdena. - Fungerande institutioner, såsom finansinspektion och fondbörs är viktiga delar i varje finansmarknad. Utan en fungerande finanssektor hämmas samhällsutvecklingen. Därför stöder Sida samarbetet, säger Jan Grafström, Chef för Sidas finansenhet. Svenska Finansdepartementet deltar också i utvecklingen av den palestinska finansmarknaden. De bygger tillsammans med sina palestinska kollegor upp en finansmarknadsavdelning på Finansdepartementet i Gaza. Avdelningen ska styra och reglera den finansiella sektorn i området. - Från det svenska finansdepartementets sida välkomnar vi ett biståndssamarbete om utformningen av det palestinska finansministeriet och de statliga finansiella institutionerna. Ett konstruktivt samarbete med palestinierna har redan inletts, säger finanssakkunnige Lennart Lindström. Sidas stöd till utvecklingen av finanssektor i Västbanken/Gaza omfattar: Genomgång av regelverket för den finansiella sektorn i Västbanken Gaza. Systematisk genomgång av olika lagförslag som rör den finansiella sektor för att eliminera överlappningar och motstridande förslag och utvecklande av lagförslag för en Finansinspektion (Capital Market Authority) (0,5 miljoner kronor, projekt avslutat) Stöd till uppbyggnad av en Finansmarknadsavdelning inom finansministeriet. Med hjälp av en rådgivare under 18 månader och en budget för systersamarbete med Sveriges finansdepartement. (3 miljoner kronor, projektet pågår) Stöd till upprättande av en Finansinspektion. (3 miljoner kronor upphandling på gång) OM Stockholmsbörsens stöd till Palestine Securities Exchange. (Kostnad

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar