Pressinbjudan: Solidaritet utan strategier - ett seminarium om Sveriges samarbete med El Salvador 1979 - 2001

Historien om det svenska samarbetet med El Salvador, varför är den värd att berättas? För att det gav resultat? För att det finns något att lära? För att det gick åt skogen ibland? Svaren kan vara olika, men historien finns här, berättad med journalistisk lätthet i en oberoende rapport – ”En relation utöver det vanliga” om Sveriges stöd till fredsprocessen i El Salvador 1979-2001. Studien berättar historien om svenskar, salvadoraner och vad vi kan lära oss av närmare 25 års samarbete. Vad har blivit bättre och har något gått förlorat längs vägen? För att diskutera lärdomarna inbjuder Sidas Latinamerikaavdelning till ett seminarium. Tid: Torsdag 25 november, kl 13-16 Plats: Sida, Sveavägen 20, lilla hörsalen Medverkande: Pierre Schori, Bo Forsberg, Ingrid Persson mfl Under hela konflikten agerade Sverige; borgerliga såväl som socialdemokratiska regeringar arbetade genom FN, svenska socialdemokrater handlade inom Socialistinternationalen och svenska enskilda organisationer, som Diakonia, Lutherhjälpen och Olof Palmes Internationella Center (då AIC), förmedlade miljonbelopp till den drabbade civilbefolkningen. Politiskt förföljda personer inne i El Salvador togs emot som flyktingar i Sverige. Svenska diplomater agerade bakom kulisserna för att få till stånd fredsförhandlingar. Det fanns inga strategidokument. Sveriges insatser byggde på solidaritet och en nära dialog mellan svenska aktörer och med salvadoranska organisationer och personer. Det fanns ett gemensamt politiskt mål: att få slut på inbördeskriget. Efter fredsavtalet 1992 blev Sida en viktig bidragsgivare till de reformer som skulle genomföras, bland annat den nya civila polisen och ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter. De enskilda organisationerna gick från att ha förmedlat humanitärt stöd till att arbeta med bland annat lokal demokrati och barns rättigheter. Det svenska biståndet hade blivit mer professionellt; det byggde på mål och redovisning av resultat. Riktlinjer för stödet lades fast i formella strategier. Men hur gick det med dialogen? För mer information, kontakta Anna Tibblin, på e-post anna@context.nu eller telefon 070-224 01 05 Information lämnas även av Sida/Press, tel: 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar