Sida positivt till globalpropositionen: Politisk samverkan ökar möjligheterna att bekämpa fattigdom

Sida positivt till globalpropositionen: Politisk samverkan ökar möjligheterna att bekämpa fattigdomen Sida välkomnar en utvecklingspolitik som spänner över alla politikområden. Sverige är först i världen med ambitionen att samordna bistånd, näringspolitik, forskning, handel, jordbruk och miljö för den globala utvecklingen. - Det är positivt att det nu blir ett gemensamt ansvar att bekämpa fattigdomen i världen. Då kan vi undvika situationer där till exempel biståndspolitik och jordbrukspolitik motverkar varandra, säger Maria Norrfalk, Sidas generaldirektör. - Samordningen ökar Sveriges möjligheter att bidra till att milleniemålen uppfylls till 2015, en av vår tids största utmaningar. Vårt medlemskap i EU gör att Sverige också kan påverka den europeiska politiken i den här riktningen. Om viljan är att ha en samstämmighet mellan alla politikområden hade det varit önskvärt att också regelbundet utvärdera politiken i sin helhet. Vi ser gärna att biståndet utvärderas av ett fristående institut, men att det då granskas som en del av den samlade politiken för global utveckling. Sida saknar också en tydlig signal när det gäller antalet samarbetsländer. - Sida är idag representerat i över 40 länder. Behovet av att koncentrera insatserna till färre länder uttrycktes tydligt av Globkom, ett förslag som Sida i princip stödjer. Koncentration ger också möjlighet till en fördjupad dialog och långsiktig närvaro, något som ökar effekten av utvecklingssamarbetet. Att regeringen väljer att över huvud taget inte ge några direktiv i den här frågan är förvånande, säger Maria Norrfalk. Regeringens planer att stärka samspelet mellan olika biståndsformer (bilateralt och multilateralt) och utöka engagemanget inom FN och EU är en naturlig fortsättning av det arbetssätt Sida har idag. Flera av regeringens förslag bekräftar att Sida redan arbetar i rätt riktning vilket är glädjande. För Sida är det till exempel en självklarhet att arbeta utifrån mottagarnas egna behov och förutsättningar och att sätta fattigdomsbekämpning främst. Allt utvecklingssamarbetet utgår från en dialog med parter på olika plan, menar Maria Norrfalk. För ytterligare upplysningar kontakta Sidas presstjänst 08-688 5555 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar