Svensk mångmiljonsatsning för barnen i Darfur - de unga allt mer utsatta

Svensk mångmiljonsatsning för barnen i Darfur - de unga allt mer utsatta Läget i Darfur i västra Sudan är fortsatt mycket kritiskt. Sida hittills i år tagit beslut om totalt 192 miljoner kronor till olika humanitära insatser i Sudan. Men behoven i regionen är enorma. Därför har Sida beslutat att stödja Rädda Barnens insatser i Darfur med 8,6 miljoner kronor (juli 2004-oktober 2005). - Säkerhetsläget försämras dag för dag. Inte minst befinner sig många barn i en extremt utsatt situation. Vittnesmål om barn som utsatts för övergrepp och även sett sina familjer dödas är mycket vanligt förekommande. Många barn riskerar att bortrövas och utnyttjas som barnsoldater, säger Sida-handläggaren Ulrika Josefsson. Det övergripande projektmålet är att stärka barns situation i området genom att tillhandahålla utbildning, rättsstöd samt att påverka/utbilda myndigheter och andra aktörer i barns rättigheter. Rädda Barnen avser att arbeta med både akuta utbildningsinsatser i interflyktingläger men också genom att återuppbygga skolor som har förstörts runt om i byarna, samt mer långsiktiga utbildningsinsatser. Inom ramarna för RB:s projekt planeras följande aktiviteter: · Utöka tillgången till utbildning - genom att återuppbygga skolor, tillhandahålla skolmaterial, samt utbilda lärare att hantera traumatiserade barn (psyko-social utbildning). · Skydd för barn mot våld och övergrepp - bland annat genom särskilt rättsstöd till barn. · Utbilda lärare, myndigheter, civila samhället, polis och militär kring barnets rättigheter. Behoven är mycket stora i regionen, både vad gäller basförnödenheter såsom rent vatten och hälsoinsatser men också insatser för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, skydd mot övergrepp samt traumabehandling. - Att öka möjligheter för barnen att gå i skolan är både ett sätt att ge skydd för barnen mot övergrepp men kan också vara ett sätt att skapa en viss normalitet omkring dem i en annars utsatt situation, säger Ulrika Josefsson. För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20860/wkr0001.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar