Svenska folkrörelser får 1,2 miljarder

Stödet till svenska enskilda organisationer och folkrörelsers biståndsverksamhet ökar kraftigt. Sida är idag färdig med fördelningen av nästa års stöd till de 13 svenska ramorganisationerna och deras hundratals underorganisationer. Stödet ökar med cirka 100 miljoner kronor, vilket innebär att organisationerna tilldelas 1,2 miljarder kronor. Aldrig tidigare har Sida-stödet till dessa organisationer varit så stort.

– De svenska folkrörelserna är hörnstenar i svenskt utvecklingssamarbete. Genom sitt stöd till lokala samarbetsorganistioner bidrar de till uppbyggnaden av starka civila samhällen i utvecklingsländerna. Demokratin stärks, hälsosituationen förbättras och de mänskliga rättigheterna försvaras, säger Svante Sandberg, enhetschef på Sidas avdelning för samverkan med enskilda organisationer. – Verksamheten ger miljontals fattiga människor en starkare röst, samtidigt som de ges ökade möjligheter att lösa sina vardagliga problem, säger Svante Sandberg. Bidrag till utvecklingsprojekt går till 13 svenska organisationer som har ramavtal med Sida. Bidragsmottagarna är: Forum Syd (177,5 mkr), Svenska Missionsrådet (177,8 mkr), Rädda Barnen (121 mkr), PMU Interlife (96 mkr), LO-TCO Biståndsnämnd (99 mkr), Svenska Kyrkan (74,2 mkr), Diakonia (95,5 mkr), Kooperationen Utan Gränser (112 mkr), Olof Palmes Internationella Centrum (76 mkr), SHIA (37,5 mkr), Afrikagrupperna (34 mkr), Utbildning för Biståndsverksamhet i Latinamerika UBV, (17 mkr), och Svenska Naturskyddsföreningen (25 mkr). Dessutom tilldelas Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 7,5 mkr och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer får 3,5 mkr. Nytt för i år är också att 50 miljoner kronor har öronmärkts för särskilda insatser mot hiv/aids. Samtidigt har 120 miljoner fördelats till organisationerna för att öka kunskap, intresse och debatt om utvecklingssamarbete i Sverige. Bidragen till organisationernas verksamhet i Östeuropa minskar under 2005 bland annat mot bakgrund av utfasningen av det tidigare utvecklingssamarbetet med de nya EU-medlemsstaterna. 2004 disponerade Sidas avdelning för samverkan med enskilda organisationer (Seka) 65 miljoner för dessa bidrag, medan de totala bidragen under 2005 blir 56 miljoner. Av dessa medel är sju miljoner kronor öronmärkta till Forum Syds Vitrysslandprogram. För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar