Utbildning avgör stöd för biståndet

Samtidigt som högutbildade kvinnor vill öka biståndet, vill lågutbildade män minska, eller slopa stödet helt till utveckling i de fattigaste länderna. Det visar den senaste opinionsmätningen om bistånd som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av Sida. Starkast stöd för biståndet finnns bland de högskoleutbildade, där 66 procent tycker att biståndet ska öka eller är ungefär lagom. Motsvarande siffra bland dem som inte har högre utbildning än grundskola är 50 procent, säger informationschef Johan Åkerblom vid Sida. Bland kvinnor och ungdomar är stödet också starkare än bland män och äldre, men här är skillnaderna mindre. De senaste åren har svenskarnas stöd för biståndet varit stabilt. Sex av tio anser att storleken på statens biståndsbudget ska öka eller är ungefär lagom. Det är en liten uppgång jämfört med i fjol. Tre av tio vill minska eller helt slopa det statliga biståndet. SCB undersökningen innehåller också en fråga om hur stort förtroende de tillfrågade har för effektiviten hos olika biståndskanaler: Sida, FN, EU och svenska enskilda organisationer (EO). Bäst betyg får enskilda organisationer följt av FN och Sida. Sedan 1996 har förtroendet för alla biståndskanaler utom EU ökat. En graf kan hämtas från hemsidan www.sida.se (pressmeddelanden) För ytterligare upplysningar kontakta, Pia Hallonsten, pressekreterare tel 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar