• news.cision.com/
  • Sif/
  • Alla talar om ohälsan -Sif gör något åt den Man måste börja någonstans-Sif börjar med 9 000 företag

Alla talar om ohälsan -Sif gör något åt den Man måste börja någonstans-Sif börjar med 9 000 företag

Report this content

Alla talar om ohälsan - Sif gör något åt den Man måste börja någonstans - Sif börjar med 9 000 företag Nu tar Sif krafttag för att förbättra arbetsmiljön och därmed på sikt minska ohälsan. Trettio nyrekryterade regionala arbetsmiljöombud med uppgift att fram till i vår besöka 9 000 företag runt om i landet ska kartlägga arbetsmiljön, men också inspirera till nya insatser på arbetsmiljöområdet. Inom kort kommer de första rapporterna om resultatet av deras arbete att publiceras. De trettio regionala arbetsmiljöombuden är basen i Sifs satsning på arbetsmiljön. Målet är att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete ute på företagen och visa att det med små medel kan göras stora förbättringar. Sif satsar också på opinionsbildning och kunskapsuppbyggnad kring arbetsmiljöfrågor i en kampanj de närmaste veckorna. En nystartad sida på Sifs webb - www.sif.se - fokuserar på arbetsmiljöfrågor. Där finns bl a ett unikt verktyg för att testa den egna arbetsmiljön, genom att mäta, följa och jämföra sin hälsa och stressnivå över tiden. Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har utvecklat verktyget. " -Visste du att stress kan ge koncentrationssvårigheter? - Ja tack. Med mjölk." "- Du måste verkligen ha ett omväxlande arbete. Du vet ju aldrig när du kommer hem" (Ur Sifs arbetsmiljökampanj) Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar