Dålig kontakt med yrkeslivet på högskoleingenjörsprogram

Dålig kontakt med yrkeslivet på högskoleingenjörsprogram Kontakten med yrkeslivet är dålig på landets högskoleingenjörsutbildningar. Det visar svaren i en studie som Sif gjort bland både yrkesaktiva högskole-ingenjörer och studenter på högskoleingenjörsprogram som presenteras i dag. Över hälften av de närmare 300 tillfrågade yrkesaktiva högskoleingenjörerna och studerande tycker att kontakten med arbetslivet under utbildningen var/är dålig. Cirka 7 000 studenter börjar årligen på någon form av högskoleingenjörsprogram. - Det måste finnas en stark koppling till arbetslivet som underlättar för studenterna på högskoleingenjörsutbildningen att snabbt komma ut i produktion. Om det inte finns går tanken med utbildningen förlorad, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz - Examensarbeten ute i industrin har funnits länge men denna typ av verksamhet borde vara en naturlig del i hela utbildningen, säger Mari- Ann Krantz. Studien visar även att en fjärdedel av de yrkesaktiva ingenjörerna anser att lärarna under utbildningen inte hade god kunskap om högskoleingenjörers arbetsliv. Drygt 40 procent av de studerande anser inte att lärarna ger goda exempel på hur innehållet i utbildningen kommer att användas i yrkeslivet. - Om lärare brister i kunskap om hur verkligheten ser ut är det ytterligare ett skäl till bättre kontakt med näringslivet och därför bör möjligheterna av att gå mellan olika anställningar på högskolan och i industrin uppmuntras och öka, säger Mari-Ann Krantz. Hela studien finns på www.sif.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar