Facken avvisar avtalsförslag inom verkstadsindustrin

Metall - SIF - CF Till redaktionen Facken avvisar avtalsförslag inom verkstadsindustrin Metall, SIF och CF avvisar det heltäckande avtalsförslaget från de opartiska ordförandena Lars Ahlvarsson och Benne Lantz. Avtalsförslaget berör cirka 380 000 anställda inom verkstadsindustrin. Det krävs avgörande justeringar för att förslaget ska kunna ligga till grund för en överenskommelse, säger förbunden i en gemensam kommentar. - De föreslagna löneökningarna ligger långt ifrån vad som är möjligt att acceptera. Även förslagen kring arbetstidens förläggning liksom tidbank avvisas i sin nuvarande konstruktion, säger Göran Johnsson, ordförande Metall, Mari-Ann Krantz, ordförande SIF och Jöran Tjernell, förbunds- direktör, CF - I tjänstemannaavtalet är ingreppen i skyddsreglerna kring arbetstidens förläggning helt oacceptabla. Att införa fri förläggning av årsarbetstid skulle innebära en kraftig försämring för industrins tjänstemän, säger Mari-Ann Krantz och Jöran Tjernell. - I Metallavtalet föreslås inskränkningar av individens rätt att förfoga över sin arbetstidsbank. En sådan försämring är orimlig. Individens rätt att välja hur arbetstidsförkortningen ska tas ut måste garanteras även fortsättningsvis, säger Göran Johnsson. Metall, SIF och CF utgår från att de opartiska ordförandena nu noga studerar de fackliga svaren och återkommer med ett justerat förslag. Vi är också beredda att på begäran av de opartiska ordförandena försöka lösa olika tvistefrågor i direktkontakter med Verkstadsföreningen. Avtalen inom verkstadsindustrin löper ut den 31 januari 2001 och berör cirka 380 000 anställda. Metall, SIF och CF samförhandlar. Motpart är Sveriges Verkstadsförening. Presskontakt: Metall: Anders Ferbe, 070 - 556 14 85, SIF: Staffan Thulin, 070 - 689 72 32, CF: Agneta Wändell, 070 - 630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar