Fackförbund oroliga över läkemedelsindustrin

Fackförbund oroliga över läkemedelsindustrin Nyligen kom det överraskande beskedet att läkemedelsföretaget Pharmacia Consumer Healthcare senare i år flyttar huvudkontoret från Helsingborg till New Jersey. Detta är det senaste exemplet på att verksamheter inom branschen flyttas till utlandet, konstaterar fackförbunden SIF, Industrifacket och CF. De tre fackförbunden har gemensamt vid flera tidigare tillfällen krävt Phar- macia & Upjohn på besked om företagets strategi för Sverige. Förbunden har därför inlett ett gemensamt arbete i syfte att behålla och utveckla läkemedelsforskningen i Sverige för att trygga framtiden för lä- kemedelsindustrin. En gemensam arbetsgrupp följer utvecklingen och förhål- landena inom läkemedelsindustrin. - Särskilt oroade är vi över utvecklingen inom forskningssektorn där ut- flyttningar av verksamhet och uteblivna satsningar tillsammans med brist på viss spetskompetens tenderar att försämra läkemedelsindustrins fram- tidsförutsättningar. De stora aktörerna är garanter för att läkemedelsin- dustrin skall kunna leva och fortsätta att utvecklas och att de mindre bi- oteknikföretagen kan växa både i storlek och till antal. - Vi är angelägna om att förutsättningar skapas för att läkemedelsindust- rin skall kunna utvecklas i Sverige, att nya produkter tas fram och att samarbetet mellan industri, universitet och sjukvård får ökad vitalitet. - Det finns en oro inom de största koncernerna att det goda samarbete som redan finns mellan universitet, sjukhus och läkemedelsindustri ska försäm- ras och leda till att industrin klarar sig sämre i konkurrensen och att sysselsättningen därmed minskar i Sverige. - Vi vill ha en dialog kring detta. Tillsammans skulle företagen, de an- ställda och deras fackförbund, politikerna och de offentliga institutio- nerna kunna arbeta för att svensk läkemedelsindustri finns på kartan och är världsledande, skriver de tre förbunden. De tre förbunden har tidigare uttryckt farhågor för att Pharmacia & Up- johns mest kvalificerade forskning läggs utanför Sverige. I början av 1999 sade koncernledningen att ett forskningscampus planerades i Stockholm. Till sommaren kom plötsligt beskedet att satsningen, en investering på 1,1 miljarder kronor, stoppas. Våren 1999 beslutade Pharmacia & Upjohn, trots kraftfulla fackliga invändningar, att flytta försäljningsrättigheterna av blodproppsmedicinen Fragmin till ett brevlådeföretag i Luxemburg. Utlicen- siering av två andra läkemedel, Xalatan och Detrol, genomfördes hösten 1998. I höstas beslutades att en ny tuggummifabrik för Nicorette (rökavvänjning) ska läggas i Puerto Rico, och inte i Helsingborg trots att Helsingborg er- bjuder bland annat lägre investeringskostnader. För kommentarer från förbunden kontakta: Staffan Thulin, pressekreterare SIF, 08-508 972 32, 070-689 72 32 Margaretha Holmqvist, pressansvarig Industrifacket, 08-786 85 05, 070-654 11 13 Agneta Wändell, pressekreterare CF, tel 08-613 80 60, 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar