Hur "öppen" är högskolan/universitetet på din ort?

Sif-studie bland Sveriges högskolor och universitet visar på regionala skillnader: Hur "öppen" är högskolan/universitetet på din ort? Yrkesaktiva och äldre studenter göre sig icke besvär på många av Sveriges högskolor och universitet. Sif har granskat hur lärosätena uppfyller regeringens proposition om Den öppna högskolan från 2001. Den gjorde det möjligt att med start våren 2003 arbeta med alternativa antagningsformer (andra meriter än betyg och högskoleprov) för att bredda rekryteringen. Sifs studie som presenteras i dag visar på stora regionala skillnader och att nära hälften av de tillfrågade lärosätena inte kommer att arbeta med alternativa antagningsformer till hösten. - Ett bakslag som kan få allvarliga konsekvenser för kompetensutvecklingen i näringslivet. Det måste till satsningar som bland annat gör det möjligt att tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet om vi ska stå redo inför nästa högkonjunktur, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. Av 26 högskolor och universitet som svarat på undersökningen har tio angett att de inte kommer att arbeta med alternativa antagningsformer till hösten. Nio lärosäten - var tredje högskola eller universitet - uppger utbildningskatalog och webbplats som enda aktiva åtgärd för att nå nya målgrupper som normalt inte efterfrågar sådan information. - Om inte fler lärosäten använder alternativa metoder i större utsträckning vid rekrytering av nya grupper riskerar resultatet av satsningen på "Den öppna högskolan" att bli magert, säger Mari-Ann Krantz. - För att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling vill vi se ett ökat tillträde till akademisk utbildning, ett bättre studiemedelssystem, ett mer utbrett arbete med värdering av meriter samt en anpassning av studieformerna för att passa de yrkesverksamma, säger Mari-Ann Krantz. Rapporten finns på www.sif.se För närmare information om utfallet på högskolan/universitetet just i ert spridningsområde - ring Johannes Hylander på: 08-508 971 44, 070-389 71 44 Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel. 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar