Nedskärningarna präglar stämningen vid Telekom-företagen

Nedskärningarna präglar stämningen vid Telekom-företagen - försäljning och kundvård i fokus inom IT-företagen Klimatet på många arbetsplatser inom IT-branschen präglas av den rådande krisen - en tredjedel av de anställda märker av nedskärningar - men det är trots allt en större andel som anser att deras företag är i en expansiv fas. Detta framgår av en undersökning som Sif har gjort bland de egna medlemmarna i IT-branschen. Sif, som har ca 45.000 medlemmar i IT-branschen, har frågat medlemmarna om hur väl de tycker att olika synsätt stämmer överens med de förhållanden som råder på deras arbetsplats. En tredjedel av de tillfrågade säger att de märker av nedskärningar, medan 39 procent menar att deras företag är i en expansiv fas. Sammantaget bekräftar resultatet att de anställda upplever lågkonjunkturen som påtaglig, men inställningen varierar beroende på i vilken del av IT-branschen den tillfrågade arbetar. Inom Telekom, där de flesta Sif-medlemmarna finns, pågår nedskärningar och stora omstruktureringar, och det är detta som i första hand sätter sin prägel på verksamheten, menar så många som 47 procent av de som jobbar där. Bland IT-konsultföretagen, där en knapp tredjedel av Sifs medlemmar arbetar, tycker 43 procent att företaget är i en expansiv fas och endast 23 procent känner av nedskärningar. -IT-konsulterna verkar vädra lite bättre tider, trots senaste tidens våg av uppsägningar. En viktig orsak till detta är att det förstås finns gränser för hur länge kundföretagen kan skjuta upp sina IT- investeringar. Det finns därmed också risk för att de uppsägningar som nu sker i branschen slår tillbaka mot företaget, när framtidstron i näringslivet börjar återhämta sig, säger Magnus Kjellsson, branschanalytiker på Sif. Tydligare satsningar på kundvård och hårdare försäljningsfokus märker de flesta av. I hela branschen anger 60 procent att dessa synsätt står i fokus vid deras företag. Produktutveckling är en viktig fråga anser 53 procent av de anställda i branschen, och på mjukvaruföretag säger hela 76 procent att man där satsar på att utveckla nya produkter och lösningar. -Tidigare satsade man ju mer på expansion och rekrytering, idag är det vinst som räknas. I lågkonjunktur klarar sig företag med långa stabila kundrelationer betydligt bättre. Vi har idag en hård konkurrenssituation med prispress på konsulttjänsterna, vilket gör det ännu viktigare att placera kunden i centrum, säger Magnus Kjellsson. Om undersökningen: Undersökningen gjordes bland 1000 Sif-medlemmar inom IT/Telekombranschen. Datainsamlingen genomfördes första veckorna i september. IT-branschen i Sif: Sif har ca 45.000 medlemmar inom IT-branschen. Största delen, 46 procent, arbetar inom Telekom och en knapp tredjedel, 29 procent, jobbar som IT-konsulter, 8 procent vid hårdvaruföretag och 7 procent vid mjukvaruföretag. Andelen medlemmar som jobbar med Internet och kommunikation är 6 procent. För mer information, kontakta Magnus Kjellsson, branschanalytiker på Sif, tel 08-50897873, mobil 070-5897873, eller Maria Sokolowski, chef för Sifs enhet "BIT - Bransch IT", tel 08-508 978 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00720/bit0001.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar