Orättvisa kvinnolöner roten till det onda

Report this content

Sifs förbundsordförande om avtalsuppsägningar: Orättvisa kvinnolöner roten till det onda Nu krävs krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna på svensk arbetsmarknad. Fackförbunden och arbetsgivarna har ett gemensamt ansvar att på allvar ta itu med lönediskrimineringen på arbetsmarknaden som helhet. Det säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz med anledning av de nu aktuella diskussionerna inför det tredje avtalsåret 2003 och Kommunals beslut om att säga upp avtalet. Under de senaste avtalsrörelserna har Sif drivit igenom avtal som ska förhindra lönediskriminering. Lönestatistik visar dock att det fortfarande i hög grad är kvinnorna som har de lägsta lönerna inom förbundet. Av Sifs kvinnliga medlemmar har 33 procent en månadslön under 18 000 kronor, medan endast 9 procent av männen är i samma situation. - Löneskillnaderna har dels osaklig grund, men problemet är också strukturellt. Kvinnorna finns i stor utsträckning inom de områden som av hävd betraktas som mindre kvalificerade och därmed lågavlönade. Detta problem gäller hela arbetsmarknaden. För att lösa det krävs att arbetsmarknadens parter ser och erkänner lönediskrimineringen som ett generellt problem och vi därefter gemensamt och på allvar tar itu med dessa orättvisor. - Vi kommer nu att uppmana våra klubbar att ta krafttag för de lågavlönade kvinnornas kompetensutveckling och lönesituation, säger Mari- Ann Krantz. Sifs förbundsstyrelse har redan fattat beslut att inte säga upp avtalen inför det tredje avtalsåret. - För vår del tror vi inte att lösningen på detta problem är att säga upp avtalen, säger Mari-Ann Krantz. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar