"Osynlig" jobbflytt drabbar små och medelstora företag

2004-11-15 Det är inte bara storföretagen som flyttar produktionen utomlands. Tusentals jobb har försvunnit från Sverige de senaste åren också i små- och medelstora företag. Det visar en rapport som Sif presenterar i dag när förbundets kongress öppnar i Göteborg.

Rapporten som fokuserar på Småland visar att närmare 2 000 jobb antingen flyttat eller gått regionen förbi de senaste fem åren. – Småland och särskilt Gnosjöområdet är en viktig industriregion och själva sinnebilden för blomstrande företagande och tillväxt. Det är av största vikt att uppmärksamma den smygande utflyttning av jobb som där nu sker, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. I rapporten "Jobben flyttar?" har samtliga 260 Sifklubbar i Jönköpings-, Kalmar och Kronobergs län tillfrågats om vad som redan skett i företagen och vad som planeras de närmaste åren. 26 procent av klubbarna som svarat på enkäten uppger att företaget redan flyttat verksamhet utomlands under de senaste fem åren. 27 procent anger att verksamhet nyetablerats utomlands under samma period. En femtedel av företagen planerar att flytta fler jobb från Sverige under de kommande två åren. Endast ett fåtal uppger att ingen flytt kommer att ske, men att man däremot planerar att nyetablera utomlands. Främst är det tillverkning som flyttats eller etablerats utomlands, men också utveckling och konstruktion. Lägre kostnader och närhet till marknad uppges i första hand som motiv till jobbflytten. – Storföretagens jobbflytt som får stor uppmärksamhet i media är bara toppen på ett isberg. Nu måste alla krafter samarbeta för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vi uppmanar regeringen att utarbeta ett program för tillverkningsindustrin i Sverige tillsammans med de närmast berörda parterna. Företagen i Sverige måste ha minst samma förutsättningar som i andra länder, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. Läs hela rapporten på www.sif.se Ytterligare upplysningar: Nils-Åke Carlsson, chefsekonom, 070-689 71 71 Emma Åberg, förbundsekonom, 070-389 72 26

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar