Övertiden hälsoproblem för tjänstemännen inom industrin

Övertiden hälsoproblem för tjänstemännen inom industrin Nästan hälften av alla kvinnliga tjänstemän som jobbar inom industrin har ont i ryggen och nacken varje vecka. Var fjärde manlig tjänsteman har svårt att sova på grund av att de inte kan koppla bort tankarna på jobbet. - Eftersom problemen ökar är detta ytterligare tecken på att våra medlemmar håller på att jobba ihjäl sig. Vi måste få rimliga villkor i arbetslivet så att övertidsuttaget minskas drastiskt. Annars bäddar vi för ett gigantiska hälsoproblem, sade SIF:s förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt vid en presskonferens i Sundsvall på torsdagen. Uppgifterna som SIF redovisar har tagits fram av Statistiska centralbyrån och Arbetarskyddsstyrelsen och belyser förändringen under den gångna avtalsperioden, från 1997 till l999. De bygger på intervjuer med 10.000 personer. -När vi överlämnade materialet till verkstadsföreningen i december förra året fick vi till svar att vi kom med gammal skåpmat. Men det blir inget nytt avtal om inte arbetsgivarna är beredda att ta krafttag för att lösa de här problemen, sade Lars-Bonny Ramstedt. Nästan var tredje tjänsteman, 29 procent 1999, uppger att de varje vecka känner sig uttröttade i kroppen. Både kvinnor och män berättar om ökande sömnproblem som beror på att de inte kan koppla bort tankarna på jobbet. De tilltagande problemen är vanligast för manliga tjänstemän.1999 svarade 23,1 procent av männen att de hade sömnproblem mot 14,5 procent två år tidigare. Andelen kvinnliga tjänstemän som uppger att de varje vecka har ont i övre delen av ryggen och nacken har ökat från 21,9 procent till 46,1 procent. Allt fler kvinnor redovisar också att de varje vecka har ont i axlar och armar, 18.4 procent 1997 var 39.4 procent två år senare. Inom verkstadsindustrin tycker tjänstemännen också att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. 1999 tyckte 72,4 procent av samtliga tjänstemän att de hade för mycket att göra. Två år tidigare var andelen 65,2 procent. Inom industrin som helhet är det något färre, 68,4 procent av alla tjänstemän 1999, som anser att de har för mycket att göra på jobbet. Men även där har denna uppfattning ökat mellan de två jämförda åren. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar