Reallöneökningar och ökad jämställdhet Sifkrav inför avtalsrörelsen

Beslut i Sifs förbundsfullmäktige i dag: Reallöneökningar och ökad jämställdhet Sifkrav inför avtalsrörelsen Säkerställ reallöneökningar, individuella löneökningar och höjd lägstlön för Sifs medlemmar. Ta bort de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Förstärk det lokala fackliga inflytandet, bl a genom partsgemensam statistik. Ge kvinnor och män lika utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och alla anställda en kvalitativt säkerställd företagshälsovård. Garantera fortsatt arbetstidsförkortning. Detta är Sifs huvudinriktning inför avtalsrörelsen nästa år. Det beslutade Sifs förbundsfullmäktige vid sitt möte på Djurö i dag. - Vi har fått ett mycket tydligt besked från Sifs medlemmar om vilka frågor förbundet bör satsa på i avtalsrörelsen i det rådslag som genomfördes i våras. Den inriktning som förbundsfullmäktige har fattat beslut om i dag i enighet har därför en solid förankring, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. - Vi vill nu fullfölja den modell som utvecklats i och med Industriavtalet av ansvarsfull lönebildning och säkrade reallöneökningar, säger Mari-Ann Krantz. I Sifs förbundsfullmäktige ingår ombud valda av samtliga avdelningar samt förbundsstyrelse och revisorer. Flertalet ombud är ledamöter av förbundets branschdelegationer, som under hösten kommer att arbeta vidare med branschspecifika krav för Sifs 47 avtalsområden. Före julhelgen överlämnar Sif avtalskraven till respektive motpart. Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32,laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar