• news.cision.com/
  • Sif/
  • Reallöner väntas öka: Sif säger nej till att säga upp avtalen

Reallöner väntas öka: Sif säger nej till att säga upp avtalen

Report this content

Reallöner väntas öka: Sif säger nej till att säga upp avtalen Sifs förbundsstyrelse har beslutat att inte säga upp något löneavtal inför det tredje året i avtalsperioden. Beslutet har fattats bl a mot bakgrund av att reallönerna väntas öka och att det finns en viss osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas samt att inflationstakten fortsätter att sjunka. Den bedömningen görs i rapporten "Ekonomiska bedömningar", från samarbetsgruppen Facken inom Industrin, där Sif ingår. Enligt rapporten kommer reallönerna att öka under avtalsperioden 2001-03 med ca 1- 1,5 procent per år. I rapporten konstateras att tillväxten i OECD-området avtog markant under 2001 medan en återhämtning skett under 2002. De flesta bedömare tror att uppgången fortsätter 2003. I Sverige upprätthålls tillväxten av en stark inhemsk efterfrågan. Tillbakagången inom telekommunikationssektorn har vägts upp av en positiv utveckling i andra branscher. Industrisysselsättningen minskar markant med uppskattningsvis 26 000 personer sammanlagt under 2001 och 2002 medan den ökar mycket svagt 2003. - Det finns en internationell oro som har sin grund i den negativa börsutvecklingen samt risk för terrorattacker och krig i Irak som kan äventyra eller fördröja konjunkturuppgången. Även utvecklingen på bostadsmarknaderna är en viktig faktor för hushållens konsumtionsvilja, säger Sifs chefsekonom Nils-Åke Carlsson. Facken inom industrin är ett samarbetsorgan mellan sju fackliga organisationer inom industrin som omfattas av "Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning". Läs hela rapporten på www.sif.se. Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar