Recept för framtiden

Recept för framtiden en rapport om läkemedelsindustrin i Sverige "I en tid när svenska storföretag drabbas av svårigheter ser vid det angeläget att slå vakt om den vitala svenska läkemedelsbranschen och den relaterade biotekniska industrin, som en strategisk åtgärd av nationellt intresse." Det skriver Civilingenjörsförbundet (CF), Sif och Industrifacket i en gemensam rapport om läkemedelsindustrin i Sverige: "Recept för framtiden". De tre fackförbunden redogör i rapporten för sitt arbete kring frågor som rör läkemedelsbranschens utveckling i Sverige. En viktig slutsats är att det krävs ökad samverkan mellan alla aktörer - såväl forskare, företag, fack som politiker - för att Sverige även i framtiden ska vara en spetsnation inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Den gemensamma analysen utmynnar i ett antal krav riktade mot bl a statsmakterna och företagen i branschen: · Samhället måste satsa på utbildning och forskning. Redan nu har flera företag i branschen problem med att hitta kvalificerad personal. Här krävs dessutom en samverkan mellan alla aktörer för att locka unga till de naturvetenskapliga utbildningarna. · Företagen måste skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Det är en nyckelfaktor för att företagen ska bli attraktiva som arbetsgivare. · Insatserna på forskningsområdet måste samordnas och koncentreras. Företagens och universitetens insatser måste stödja varandra. Den kliniska forskningen måste återupprättas. Dess betydelse för branschen har varit stor. · Läkemedelsindustrin måste också arbeta med den bild som finns av branschen i samhället och marknadsföra sig på ett bättre sätt. Både för att locka kompetent personal men även för att få en starkare position såväl inom landet som utom landet. · Regeringen måste avge en strategi- och avsiktsförklaring kring industrifrågorna. Idag finns ingen sammanhållen långsiktig politik för branschen. CF, Sif och Industrifacket ställer också krav på sig själva, som fackliga med- och motparter, och lovar att ta sin del av ansvaret för att Sverige ska bli ett ledarland på läkemedelsindustrins område. Rapporten "Recept för framtiden" finns tillgänglig i PDF-format på förbundens hemsidor: www.cf.se www.sif.se www.industrifacket.se Presskontakt: Sif: Kåre Grebäck, tel 08 508 978 36 Industrifacket: Margaretha Holmqvist tel 070 654 11 13 CF Agneta Wändell tel 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar