Sänkta avgifter i Sifs inkomstförsäkring

Sänkta avgifter i Sifs inkomstförsäkring 2004-11-01 Fr.o.m. 1 januari 2005 sänks avgifterna på den frivilliga delen av Sifs inkomstförsäkring. Samtidigt förblir avgifterna i den obligatoriska delen oförändrade under 2005. Inkomstförsäkringen faller ut vid arbetslöshet och omfattar alla Sifs medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak, 20 075 kr/mån, och upp till 60.000 kr/mån. Sänkningen innebär att den som t ex tjänar 40.000 kr/mån och har tecknat sig för den frivilla tilläggspremien av inkomstförsäkringen får ca 25 procent lägre avgift under 2005. - Inkomstförsäkringen omfattar ca 210 000 yrkesverksamma medlemmar och växer konstant. Arbetslösheten i försäkringen har sedan starten legat på en jämn nivå och något lägre än vi från början räknade med, det gör att vi kan bibehålla och t.o.m. sänka vissa avgifter nästa år, säger Niklas Hjert, VD på Sif Medlemsförsäkring AB. - Vi höjde nyligen taket i inkomstförsäkringen så nu är det möjligt att försäkra en månadsinkomst på upp till 60.000 kr/mån vilket har bidragit till ett ännu större intresse för tjänsten, säger Niklas Hjert. Inkomstförsäkringen är obligatorisk för medlemmar som tjänar mellan 20 075 kr/mån och upp till 32 830 kr/mån. Med en månadslön på 22 500 kr/mån är premien exempelvis 26 kr/mån och för en månadslön på 32 500 kr/mån är premien 56 kr/mån. För inkomster över 32 750 kr/mån kan den överskjutande delen av inkomsten också försäkras upp till 60 000 kr/mån mot en frivillig tilläggspremie som nu alltså sänks. Sifs inkomstförsäkring lanserades hösten 2001 och de första utbetalningarna till medlemmarna började 1 januari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20370/wkr0001.pdf Pressmeddelandet i pdf-format

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar