SIF-avtal för 11 000 tjänstemän inom stålindustrin: Minst 7 procent i löneökningar

SIF-avtal för 11 000 tjänstemän inom stålindustrin: Minst 7 procent i löneökningar Alla SIF-anslutna tjänstemän inom stålindustrin garanteras minst 7 procents löneökningar fram till och med mars 2003. Det är innebörden av att SIF på torsdagen svarade ja till tre avtalsförslag från de opartiska ordförandena. Därmed har cirka 11 000 tjänstemän inom stål- och gruvindustrin nya löneavtal. - Det tog sin tid, men nu är vi klara. Med slutresultatet i min hand måste jag vara nöjd. Jag vill betona att beslutet i SIF:s delegation var enhälligt, säger SIF:s förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt. Avtalen innebär löneökningar om minst 7 procent för en avtalsperiod om 38 månader. Lönerna höjs med 2,1 procent från den 1 februari i år, 1,8 procent den 1 mars 2002 och 1,6 procent den 1 april 2003. Till detta kommer en arbetstidsförkortning om en dag per år, alltså tre dagar under avtalsperioden, där varje medlem fritt får välja formen av arbetstidsförkort- ning, exempelvis arbetstid, pension eller pengar. Arbetstidsförkortningen värderas till 1,5 procent. Avtalet innehåller också tre stycken löneöversyner vid samma tillfällen som lönehöjningarna. Där ska särskild hänsyn tas till medlemmar som har ett ogynnsamt löneläge. Omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor ska justeras. Varje medlem är garanterad en löneökning om minst 700 kronor i månaden under hela avtalsperioden fördelat om lönehöjningar om 275 kronor i månaden det första avtalsåret, 225 det andra och 200 det tredje året. När det gäller arbetsmiljö- och kompetensutvecklingfrågorna så innebär avtalet att de lokala SIF-klubbarna får möjlighet att på allvar ta itu med de problem som hänger samman med en ogynnsam löneutveckling samt den psykosociala arbetsmiljön. Avtalet gäller från den 1 februari 2001 till och med den 31 mars 2004. Motparterna är Stål- och Metallförbundet (SMF), Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) och Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet (SVEMEK). Arbetsgivarna presenterade strax före jul 2000 ett avtalsförslag som avvisades av SIF. Vid årsskiftet tog de opartiska ordförandena Agneta Dreber och Claes Stråth över ansvaret för förhandlingarna. SIF blev för två veckor sedan klart med liknande avtal för cirka 6 000 tjänstemän inom skogsindustrin och cirka 100 000 tjänstemän inom verkstadsindustrin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01590/bit0001.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar